Trenerzy

 

Korzystając z własnych doświadczeń oraz we współpracy z najlepszymi specjalistami na rynku, tworzymy programy uwzględniające zapotrzebowanie oraz specyfikę danej branży. Dzięki temu osiągamy zadowolenie naszych Klientów, jak również wysoką efektywność oferowanych szkoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mec. Małgorzata Bieda

Prawnik z 25-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, posiada uprawnienia archiwistyczne 1 i 2 stopnia. Od 10 lat kierownik archiwum w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Trener w lubelskich szkołach szkolących w dziedzinie archiwistyki, kancelarii i sekretariatu. Konsultant w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie archiwów prywatnych. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowym www.archiwistyka.pl.

Małgorzata Bieda o sobie:

Pracując 10 lat w archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, którego stworzenie nota bene jest moją zasługą, w pewnym momencie doszłam do pewnego punktu własnej niekompetencji. Szybko wypełniłam tę lukę podejmując rolę trenera w lubelskich szkołach uczących szeroko pojętej dziedziny, jaką jest archiwistyka.
Moją bardzo mocną stroną jest odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację konkretnego zadania. Bardzo wczuwam się w swoją rolę, chcę wiedzieć dokładnie, co oczekuje mój słuchacz. Często utrzymuję kontakty bezpośrednie ze słuchaczami i podziwiam dzieła, których dokonali, a w realizacji których mam swoją cząstkę, np. założenie od podstaw archiwum i składnicy akt. Ja po prostu kocham to, co robię, uwielbiam swoją pracę, wykonuję ją najlepiej, jak potrafię (czytaj: jak można ) I jestem szczęśliwa! Moim dużym atutem jest łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, a wymiana poglądów i doświadczeń z osobami zajmującymi się tą dziedziną to bardzo ważny element wiedzy archiwistycznej.

Jestem konsultantką w sprawach archiwum na portalu www.archiwistyka.pl. Zapraszam wszystkich, którzy potrzebują wiedzy z tej dziedziny.
Działalność zawodowa archiwistów w Polsce nie jest koncesjonowana. Archiwistą teoretycznie może być każdy. To dziedzina, w której jedynym kryterium jest wiedza i umiejętności.

   

 

 

 

 

 

Mec. Grzegorz Mazurek

b. wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej (2007-2009) i arbiter Prezesa UZP (2004-2007), praktyk w zamówieniach publicznych posiadający kilkunastoletnie doświadczenie przy pracy w kilkuset sprawach z zakresu zamówień publicznych mających charakter sądowy (Sądy Rejonowe, Okręgowe, Apelacyjne, Krajowa Izba Odwoławcza) jak również - osobistą praktykę przetargową wynikającą z udziału w przeprowadzeniu kilkuset postępowań - prowadzonych w różnych trybach postępowania od przetargów nieograniczonych przez negocjacje z ogłoszeniem i zapytanie o cenę - do zamówień z wolnej ręki.

Pełnił funkcję kierownika jednostki sektora finansów publicznych, przewodniczącego i sekretarza komisji przetargowych. Doświadczenia praktyczne obejmują również proces ofertowania ze strony Wykonawcy oraz elementy związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy oraz odzyskiwaniem niesłusznie zatrzymanego wadium. Obecnie pełni funkcję prawnika w wielu instytucjach zamawiających i służy głosem doradczym jak również osobiście prowadzi postępowania przetargowe.

 

© G&S Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja Sulimo